Hortitom.ro

Totul pentru agricultura.

Ardei Gras

TEHNOLOGIA CULTIVĂRII ARDEIULUI GRAS PE SOLURILE NISIPOASE

 CULTIVARE (SOIURI ŞI HIBRIZI) FOLOSITE

            În condiţiile solurilor nisipoase din sudul Olteniei, cele mai bune rezultate se obţin prin cultivarea soiurilor: Export, De Şiria şi Opal.

            Export – soi semitimpuriu, cu fructe aspectuoase având în medie 80 -100 g asigură în medie 21,9 t/ha până la 31 iulie şi producţii  cuprinse între 27,9 t/ha şi 41,7 t/ha.

            De Şiria – soi timpuriu, cu fructe de 7 cm/ 5,3 cm şi o greutate medie de 60 – 83 g, realizează producţii medii cuprinse între 28 t/ha şi 38,9 t/ha.

            Opal – soi semitârziu, se caracterizează prin fructe cu o greutate medie de 78 – 96 g şi asigură producţii cuprinse între 32 t/ha şi 40,5 t/ha.

ALEGEREA TERENULUI

            Sunt indicate solurile nisipoase bine nivelate cu o uşoară pantă sudică, pentru a permite o irigare uniformă, fără băltirea apei şi un randament mai mare la mecanizarea lucrărilor.

            Este indicat să se evite solurile nisipoase mai puţin profunde, cu orizont B argilo – iluvial la suprafaţă şi un conţinut mai mic de 0,7% humus.

PLANTE PREMERGĂTOARE

            Foarte bune premergătoare sunt: lucerna, mazărea, fasolea.

            Bune premergătoare sunt: rădăcinoasele, bulboasele, pepenii, iar contraindicate sunt solano – fructoasele şi cartoful.

PREGĂTIREA TERENULUI

            Lucrări executate toamna. Pentru distrugerea resturilor vegetale şi afânarea terenului în vederea nivelării se execută o discuire cu GD – 3,2.

            Nivelarea de întreţinere se execută cu NM – 3,2.

            Pentru evitarea efectului negativ al vântului şi combaterea deflaţiei este necesară protejarea plantelor prin înfiinţarea din toamnă (începutul lunii septembrie) a benzilor de protecţie din secară.

            Lăţimea benzilor va fi egală cu lăţimea de lucru a semănătorii, iar distanţa dintre benzi va fi egală cu 11,2 – 12 m pe nisipurile spulberabile (8 brazde legumicole – de 1,4 m sau 1,5 m) şi 16,8-18 m pe nisipurile mai solificate (12 brazde legumicole de 1,4 m sau 1,5 m).

             Lucrări executate primăvara. Fertilizarea cu 30 t/ha gunoi de grajd se face în vederea îmbunătăţirii conţinutului în materie organică, a capacităţii de reţinere a apei şi de intensificare a activităţii biologice. Lucrarea se execută cu  U-650 + MIG -5.

            Aratul se face cu  la 28 – 30 cm adâncime cu U-650 +PP3 – 30 sau P 2V. Se fertilizează cu 225 kg/ha azotat de amoniu (N75), 375 kg/ha superfosfat (P2O5  150) şi 250 kg/ha sulfat de potasiu K2O  100).

Lucrarea se execută cu MA -3,5, iar încorporarea îngrăşămintelor chimice cu GD -3,2.

            Pentru combaterea buruienilor erbicidarea culturii se face cu unul din produsele:

  • Stomp 330 EC, în doză de 4 l/ha aplicat preemergent, neîncorporat;
  • Treflan 25 EC, în doză de 3 l/ha aplicat cu 6-7 zile înainte de plantare şi încorporat în sol la 8-10 cm;
  • Dual 500 EC, în doză de 3 l/ha aplicat cu 6-7 zile înainte de plantare.

            Erbicidele se vor aplica în amestec cu 400 – 450 l/ha apă cu EEP -600. Încorporarea erbicidelor volatile aplicate la pregătirea terenului se face cu GD -3,2.

            Terenul se modelează cu MMS – 2,8 sau AMFS – 4 ,5 în brazde înălţate cu lăţimea la coronament de 94 cm sau 104 cm.

ÎNFIINŢAREA CULTURII

            Plantarea se face cu răsad în vârstă de 50 zile în perioada de 1 – 10 mai şi se execută manual sau mecanic cu MPR – 6. Se va urmări realizarea unei desimi de 95240 plante/ha.

            Înfiinţarea culturii se va face după una din următoarele scheme redate în figurile 1 şi 2.

 Figura 1.  Schema de înfiinţare a culturii de ardei pe solurile nisipoase modelate în brazde de 1,4 m

Figura 2. Schema de înfiinţare a culturii de ardei pe solurile nisipoase modelate în brazde de 1,5 m

LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE

            Completarea golurilor. Se va face la 3-5 zile de la plantat cu răsad de aceeaşi vârstă şi soi;

            Combaterea buruienilor şi afânarea solului. Se va face prin 2-3 praşile manuale şi 3 – 4 mecanice, executate cu CL – 2,8 sau CL -  4,5. Pentru combaterea buruienilor monocotiledonate în timpul vegetaţiei se pot aplica produsele Fusilade S sau Gallant în doză de 2 l/ha, aplicarea făcându-se când buruienile au 5 – 6 cm înălţime şi sunt turgescente. Erbicidarea se repetă în cazul apariţiei unui nou val de buruieni. Pentru combaterea buruienilor dicotiledonate se foloseşte erbicidul Basagran 2 l/ha.

Fertilizarea fazială. Se vor administra  225 kg/ha azotat de amoniu, 125 kg/ha sulfat de potasiu la apariţia florilor şi începutul formării fructelor. În perioada de maximă rodire se va aplica o fertilizare cu 150 kg/ha azotat amoniu. Lucrarea se execută cu CL – 2,8 sau CL – 4,5 echipate cu dispozitive de administrare a îngrăşămintelor chimice.

Irigarea. Se face prin aspersiune, asigurându-se în sol un plafon minim de umiditate de 70% din i.u.a. pe adâncimea de 50 cm. Pentru aceasta sunt necesare 10 – 14 udări cu norma de 350 m3 apă/ha. Pe suprafeţe mici, atunci când nisipul conţine peste 6% argilă, irigarea se poate face şi prin brazde cu condiţia ca lungimea brazdelor să nu depăşească 50 m. În acest caz norma de udare este de 500 m3/ha. se aplică 10 – 12 udări, revenind o normă de irigat de 5000 – 6000 m3/ha.

Combaterea bolilor şi dăunătorilor. În culturile de ardei gras, în condiţiile solurilor nisipoase sunt întâlnite frecvent următoarele boli: Fusarioza, Verticilioza, Pătarea frunzelor şi băşicarea fructelor, Pătarea pustulară, Putrezirea receptaculului, Putregaiul rădăcinii, tulpinii şi fructelor, Putregaiul cenuşiu. Aceste boli sunt produse de următorii agenţi patogeni: Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum, Verticillium dahliae, Xanthomonas vesicatoria, Pseudomonas totato, Alternaria tenuis, Phytophthora capsici, Botrytis cinerea. Mai rar se întâlneşte în condiţiile solurilor nisipoase făinarea produsă de Leveillula taurica, boală întâlnită doar în anii ploioşi, în condiţiile menţinerii unei umidităţi ridicate. 

            Pentru combaterea  bolilor ardeiului cultivat pe solurile nisipoase se fac tratamente la avertizare folosind următoarele fungicide: Dithane M45 2 kg/ha (0,2 %) Merpan 50 WP – 2 kg/ha (0,2%), Ridomil plus 48 – 2,5 kg/ha (0,25%) , Topsin 70 PU 1 kg/ha (0,1%), Benlate 50 WP – 1 kg/ha (0,1%) sau Bavistin 1 kg/ha (0,1 %).

            Dăunătorii principali ai ardeiului cultivat pe solurile nisipoase sunt Coropişniţa (Gryllotalpa gryllotalpa), Păduchele verde al solanaceelor (Macrosiphon euphorbiae), Păduchele roşu al solanaceelor (Macrosiphon solani, Păduchele verde al piersicului (Myzus persicae), Păianjenul roşu (Tetraychus urticae) şi păianjenul lat (Polyphabotarsonemus latus).

            Coropişniţa atacă răsadul de ardei după plantare şi pentru a preveni atacul acesteia se recomandă încorporarea în sol, la pregătirea terenului pentru plantat, a produsului Galithion 5 G în doză de 25 kg/ha. Pe suprafeţe restrânse se mai practică protejarea prin înfăşurarea bazei tulpinii răsadului la plantare în bucăţi de folie de 12 cm/8cm.

            În cazul apariţiei păduchilor, vectori pentru viroze, se fac tratamente repetate cu: Calypso 480 SC 0,08 l/ha (0,033% pentru 240 l soluţie/ha), Mospilan 20 SP 0,06 kg/ha (0,025%), Karate 0,5 l/ha (0,05%),  sau Sinoratox 35 EC în doză de 1,5 l/ha (0,15%).

            Pentru combaterea păienjenilor  se fac stropiri sau Neoron 500 EC-  0,8 l/ha (0,08%), Danirun 11 EC – 0,6 l/ha (0,06%) sau Nissorun 0,8 l/ha (0,08 %).

            Tratamentele fitosanitare se vor executa cu respectarea timpului de pauză.

            Tratamentele fitosanitare se execută cu L-445+MPSP- 3 x 300 sau cu vermorelul în cazul suprafeţelor mici aflate în grădinile producătorilor agricoli.

RECOLTAREA

            Se face eşalonat pe măsura maturării fructelor, începând cu prima decadă a lunii iulie.

            Producţia realizată: 35 – 40 t/ha.

 

Colectivul de elaborare,

Dr. ing. Aurelia Ifrim

Dr. ing. Vasile Toma

Dr. ing. Gheorghe Marinică