Hortitom.ro

Totul pentru agricultura.

Ceapa de samanta

Tehnologia cultivării cepei din sămânţă pe solurile nisipoase

             Deşi cultura cepei din sămânţă (ceapa ceaclama) nu este practicată pe solurile nisipoase din sudul Olteniei, ea poate fi promovată şi în această zonă, nivelul producţiilor realizate în câmpurile experimentale şi loturile demonstrative fiind comparabil cu cel obţinut la cultura din arpagic. Pe solurile nisipoase semănatul se poate face foarte timpuriu, răsărirea plantelor nu este împiedicată de formarea crustei iar prin aplicarea unei tehnologii corespunzătoare specifice se pot realiza 25 – 40 t/ha.

CULTIVARE (SOIURI ŞI HIBRIZI) FOLOSITE

            În ţara noastră se pot folosi atât cultivarele menţionate în Lista Oficială a  soiurilor şi hibrizilor, dar şi cele din Cataloagele ţărilor Uniunii Europene. Pe solurile nisipoase se vor cultiva numai soiurile şi hibrizii care dovedesc o bună adaptabilitate la condiţiile de mediu specifice acestei zone. Dintre soiurile româneşti s-au evidenţiat Diamant şi Roşie de Făgăraş.

            Diamant, în condiţiile solurilor nisipoase are perioada de vegetaţie de 140 – 145 zile, dimensiunile medii ale bulbilor sunt de 5,6/6,1 cm, greutatea medie de 152 g şi poate realiza producţii de peste 25 t/ha.

            Roşie de Făgăraş are perioada de vegetaţie de 135 – 140 zile. Bulbii sunt rotunzi cu dimensiuni de 6,2/6,1 cm şi au greutatea medie de 137 g. Culoarea exterioară a bulbilor este roşie – închis – violacee . Poate realiza producţii de peste 24 t/ha.

ALEGEREA TERENULUI

            Pentru cultura cepei din sămânţă se vor alege solurile nisipoase cu un conţinut de peste 1% humus, bine nivelate, cu pantă continuă şi un grad redus de îmburuienare. Terenul trebuie să fie bine protejat contra deflaţiei eoliene având în vedere că înfiinţarea culturii şi parcurgerea primelor stadii de vegetaţie se face într-o perioadă când protejarea cu ajutorul benzilor din secară este nefuncţională.

            Cultura de ceapă se va amplasa pe un teren care are posibilitatea de a fi irigat încă de la înfiinţarea culturii. Se vor evita terenurile nisipoase pe care , în urma lucrărilor de nivelare, stratul argilos a ajuns la suprafaţă şi care formează crustă.

            Premergătoare bune pentru ceapa din sămânţă sunt culturile care lasă terenul curat de buruieni şi care au fost fertilizate cu cantităţi mari de gunoi de grajd (tomate, ardei, vinete). Premergătoare bune sunt şi mazărea şi fasolea, cucurbitaceele, varza. Ceapa de sămânţă se poate cultiva şi după cerealele cară lasă terenul curat şi fără reziduuri de erbicide.

             PREGĂTIREA TERENULUI

            Lucrări executate toamna. Pentru combaterea deflaţiei eoliene se vor semăna benzi de protecţie din secară. Lăţimea şi distanţa dintre ele se aleg în funcţie de gradul de solificare al nisipului. Lăţimea benzilor din secară va fi egală cu lăţimea de lucru a semănătorii, iar lăţimea spaţiului cultivat dintre benzi va fi de 11,2 – 12 m pe solurile  nisipoase spulberabile (8 brazde de 1,4 sau 1,5 m) şi 16,8 – 18,0 m pe solurile  nisipoase mai solificate (12 brazde). Semănatul secarei se face în perioada 1 – 15 septembrie. Pregătirea terenului pentru înfiinţarea benzilor din secară se face prin 1 – 2 treceri cu grapa cu discuri pe aliniamentul benzilor jalonat în prealabil.

            Lucrări executate primăvara. Pentru evitarea fenomenului de deflaţie eoliană, lucrările de pregătire a terenului pentru înfiinţarea culturii se execută primăvara. În ferestrele iernii, s-au imediat ce starea terenului permite se administrează 30 t/ha gunoi de grajd bine fermentat. Lucrarea se execută cu maşina de administrat gunoi de grajd MIG -  5 în agregat cu tractorul U – 650. Imediat după fertilizarea organică terenul se ară la adâncimea de 28 – 30 cm cu plugul PP3 – 30 M sau P2V.

            La înfiinţarea culturii se fertilizează mineral la nivelul de N30 P2O5 100 K2O 100 prin aplicarea a 100 kg/ha azotat de amoniu, 250 kg/ha superfosfat şi 250 kg/ha sare potasică. Aplicarea îngrăşămintelor chimice se poate face cu MA – 3,5 + U – 650. Pentru încorporarea îngrăşămintelor şi nivelarea arăturii terenul se lucrează cu grapa cu discuri GD – 3,2 în agregat cu tractorul U -  650.

            Cultura de ceapă din sămânţă se înfiinţează pe teren modelat în brazde înălţate cu lăţimea de 1,4 m lucrarea fiind executată şu MMS – 2,8, sau cu lăţimea de 1,5 m folosind AMFS – 4,5. Lucrarea de nivelat este urmată de tăvălugirea terenului, tasarea acestuia fiind necesară pentru realizarea adâncimii de semănat şi a uniformităţii răsăririi.

            Toate lucrările menţionate se execută în cel mai scurt timp posibil pentru ca semănatul să se facă cât mai devreme

ÎNFIINŢAREA CULTURII

            Semănatul cepei se face în ferestrele iernii sau după topirea zăpezii, cât mai devreme posibil. Semănatul din toamnă nu dă rezultate bune, în cei mai mulţi ani plantele fiind distruse de ger. De asemenea întârzierea semănatului după 1 aprilie determină o răsărire mai slabă şi face ca fenofazele de creştere a bulbilor să aibă loc într-o perioadă în care stresul termic şi hidric poate determina pierderi de producţie.

            Ceapa se seamănă după una din schemele prezentate în figurile 1 şi 2, folosind maşini de semănat pentru seminţe mici, SUP – 21, AM – 9, etc. Distanţa dintre rândurile dintr-o bandă este de 24 cm, respectiv 28 cm. Reglarea semănătorilor se face pentru distribuirea a 5 – 6 kg sămânţă pe ha, la adâncimea de 1,5 – 2,0 cm.

Figura 1.  Schema de înfiinţare a culturii cepei din sămânţă pe solurile nisipoase modelate în brazde de 1,4 m

Figura 2.  Schema de înfiinţare a culturii cepei din sămânţă solurile nisipoase modelate în brazde de 1,5 m

LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE

            Ceapa din sămânţă, în funcţie de temperatura şi umiditatea solului răsare în 14 – 21 zile, sau chiar mai mult atunci când după semănat urmează o perioadă fără precipitaţii. Răsărirea este favorizată de menţinerea umidităţii în stratul de până la 5 cm, în lipsa precipitaţiilor fiind necesară irigarea prin aspersiune cu o normă de până la 100 m3/ha. Având în vedere că răsărirea are loc într-o perioadă de timp relativ lungă şi că ceapa din sămânţă parcurge primele faze de creştere într-un ritm lent, pentru a evita îmburuienarea, înainte de răsărirea culturii se erbicidează cu Stomp 330 EC 4 – 6 l/ha. Sunt distruse astfel buruienile dicotiledonate şi parţial cele monocotiledonate pentru o perioadă de 35 – 40 zile. După ce plantele de ceapă şi-au format 2 – 3 frunze, la apariţia buruienilor dicotiledonate cultura se erbicidează cu Goal 2 EC 1 l/ha. Pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi perene în primele faze de creştere ale acestora şi atunci când sunt turgescente se erbicidează cu Fusilade S 2 l/ha, Gallant 1,5 – 2 l/ha, Agil 1 – 1,5 l/ha.

            Pe terenurile cu grad de îmburuienare ridicat este posibilă apariţia unui al II- lea val de buruieni, care necombătute pot afecta cultura în a doua parte a perioadei de vegetaţie, scade nivelul de producţie şi se îngreunează recoltarea. Pentru combaterea acestor buruieni se repetă tratamentul cu erbicidele menţionate.

            Erbicidarea se face mecanic cu echipamente de aplicare a erbicidelor (EEP – 600) sau pe suprafeţe mici cu vermorelul.     

            Atunci când s-au folosit maşini de semănat neperformante, sau au apărut defecţiuni în funcţionarea acestora, dar şi în cazul culturilor înfiinţate manual pe suprafeţe mici, este necesară rărirea astfel ca între plante pe rând să fie 4 – 6 cm, corespunzătoare unei desimi de 600 – 700 mii  plante/ha. În funcţie de posibilităţile de efectuare în timp a lucrării şi de valorificare, rărirea se poate executa până la formarea bulbului, plantele rezultate fiind valorificate ca ceapă verde.

            Pentru afânarea terenului şi distrugerea unor buruieni necontrolate de erbicide sunt necesare 1 – 2 praşile manuale şi 3 – 4 praşile mecanice executate cu CL – 2,8 + E – 445.

            Irigarea se face prin aspersiune, la început cu norme mici de 150 – 200 m3/ha şi la intervale scurte. Prin irigare se urmăreşte menţinerea umidităţii solului la plafonul de 70 % din i.u.a pe adâncimea de 50 cm. Sunt necesare 8 – 10 udări cu norme medii de 300 m3/ha. Pe nisipurile cu un conţinut de peste 6% argilă irigarea se poate face şi pe brazde, lungimea acestora fiind mai mică de 50 m. De mare perspectivă în zona solurilor nisipoase este udarea prin picurare.

            Pentru asigurarea necesarului de elemente nutritive, ceapa din sămânţă se fertilizează fazial de 2 ori. Prima fertilizare se face la începutul îngroşării bulbului cu 150 kg /ha azotat de amoniu (N50), a doua fertilizare fiind făcută cu aceeaşi doză în fenofaza de creştere intensă a bulbului. Fertilizarea poate fi făcută odată cu lucrarea de cultivat mecanic, pe cultivator fiind montat şi echipamentul de aplicat îngrăşăminte.

COMBATEREA BOLILOR ŞI DĂUNĂTORILOR

            Bolile cu frecvenţa cea mai mare la culturile de ceapă de pe solurile nisipoase sunt mana (Peronospora destructor) şi putregaiul cenuşiu al cepei (Botrytis allii). Pentru combaterea manei se fac tratamente cu produse sistemice cum ar fi: Acrobat MZ 0,2%, Aliette 80 WP 0,3%, Ridomil Gold 0,25%, Curzate plus T 445 WP 0,25%, sau de contact: Dithane M 45 0,2%, Bravo 500 SC 0,2 %, Folpan 80 WGD 0,15 % şi altele. La semnalarea atacului putregaiului cenuşiu ceapa se tratează cu Bravo 500 SC 0,2%,  Sumilex 50 WP 0,1%, Folpan 80 WGD 0,15%.

            Dintre dăunători, musca cepei (Delia antigua) poate aduce pagube mari, larvele acesteia afectând cultura încă de la răsărirea plantelor. Pentru combaterea muştei cepei se fac tratamente cu Diazol 60 EC 0,15%, Zolone 35 EC 0,2%, Sinoratox 35 EC 0,15%. Primul tratament se face la apariţia în masă a adulţilor, fiind urmat de al II-lea tratament după 10 – 14 zile. Pentru combaterea tripsului comun (Thrips tabaci) se fac tratamente cu Diazol 60 EC 0,2%, Mospilan 20 SC 0,04%, Confidor 0,05%. Tratamentele se fac cu maşini de stropit (MPSP – 3 x 300 în agregat cu tractorul L – 445) sau manual cu vermorelul pe suprafeţe mici. Cantitatea de soluţie folosită este de 400 – 600 l/ha, soluţia conţinând obligatoriu şi un adeziv (Aracet 0,2%).

RECOLTAREA

            Ceapa din sămânţă se recoltează în a doua jumătate a lunii august sau începutul lunii septembrie, când 50% din plante şi-au înmuiat tulpina. În prima fază bulbii sunt dislocaţi mecanic sau manual, aceştia rămânând pe teren pentru uscare. În faza a doua bulbii sunt adunaţi mecanic sau manual şi transportaţi la locul de sortare. După sortare urmează ambalarea în saci sau lăzi de diferite dimensiuni, în funcţie de cerinţele beneficiarului.

            Producţia 25 – 40 t/ha.

Colectivul de elaborare,

Dr. ing. Toma Vasile

Dr. ing. Ifrim Aurelia

Dr. ing. Marinică Gheorghe