Hortitom.ro

Totul pentru agricultura.

Ceapa din arpagic

TEHNOLOGIA CULTIVĂRII
CEPEI DIN ARPAGIC PE SOLURILE NISIPOASE

            Ceapa cultivată prin arpagic are o pondere importantă în sortimentul de plante legumicole de pe solurile nisipoase. Nivelul ridicat al producţiei şi calitatea bulbilor asigură profitabilitatea acestei culturi atât în cadrul exploataţiilor agricole mari cât şi în cadrul parcelelor de dimensiuni mai mici.

            Comparativ cu ceapa din sămânţă, cultura de ceapă din arpagic pe solurile nisipoase realizează în general producţii comparabile dar riscul obţinerii unor producţii mici este mai redus deoarece creşterea şi formarea bulbilor se realizează într-o perioadă în care stresul termic şi hidric este mai puţin evident, iar lupta contra buruienilor se face mai uşor şi cu cheltuieli mai mici. 

CULTIVARE (SOIURI ŞI HIBRIZI)FOLOSITETC “1. SOIURI CULTIVATE”

            Sortimentul de cultivare pentru cultura cepei din arpagic este extrem de limitat, interesul amelioratorilor fiind îndreptat spre cultivare de ceapă din sămânţă care pe plan mondial au ponderea cea mai mare. Se va cultiva  soiul  De Stuttgart care pe solurile nisipoase realizează producţii de 30 – 40 t/ha. Are bulbi de formă turtită, cu greutatea medie de 125 – 140 g şi cu o bună capacitate de păstrare.

ALEGEREA TERENULUITC “2. ALEGEREA TERENULUI”

            Ceapa din arpagic se va cultiva pe solurile nisipoase care au un conţinut de peste 0,7% humus. Terenul trebuie să fie bine nivelat, cu pantă continuă, să aibă o bună adăpostire pentru evitarea efectelor negative ale deflaţiei eoliene.

            Sunt considerate foarte bune premergătoare: fasolea, mazărea. Bune premergătoare sunt tomatele, ardeiul, vinetele. Contraindicate sunt vărzoasele şi bulboasele.

 PREGĂTIREA TERENULUITC “4. PREGĂTIREA TERENULUI”

            Lucrări executate toamna. Pentru combaterea deflaţiei eoliene se vor semăna benzi de protecţie din secară. Lăţimea şi distanţa dintre ele se aleg în funcţie de gradul de solificare al nisipului. Lăţimea benzilor din secară va fi egală cu lăţimea de lucru a semănătorii, iar lăţimea spaţiului cultivat dintre benzi va fi de 11,2 – 12 m pe solurile  nisipoase spulberabile (8 brazde de 1,4 sau 1,5 m) şi 16,8 – 18,0 m pe solurile  nisipoase mai solificate (12 brazde). Semănatul secarei se face în perioada 1 – 15 septembrie. Pregătirea terenului pentru înfiinţarea benzilor din secară se face prin 1 – 2 treceri cu grapa cu discuri pe aliniamentul benzilor jalonat în prealabil.

            Lucrări executate primăvara. Pentru evitarea fenomenului de deflaţie eoliană, lucrările de pregătire a terenului pentru înfiinţarea culturii se execută primăvara. Imediat ce starea terenului permite se administrează 30 t/ha gunoi de grajd bine fermentat. Lucrarea se execută cu maşina de administrat gunoi de grajd MIG – 5 în agregat cu tractorul U – 650. Imediat după fertilizarea organică terenul se ară la adâncimea de 28 – 30 cm cu plugul PP3 – 30 M sau P2V.

            La înfiinţarea culturii se fertilizează mineral la nivelul de N75 P2O5 100 K2O 100 prin aplicarea a 225 kg/ha azotat de amoniu, 250 kg/ha superfosfat şi 250 kg/ha sare potasică. Aplicarea îngrăşămintelor chimice se poate face cu MA – 3,5 + U – 650. Pentru încorporarea îngrăşămintelor şi nivelarea arăturii terenul se lucrează cu grapa cu discuri GD – 3,2 în agregat cu tractorul U  – 650.

            Cultura de ceapă din arpagic se înfiinţează pe teren modelat în brazde înălţate cu lăţimea de 1,4 m lucrarea fiind executată cu MMS – 2,8, sau cu lăţimea de 1,5 m folosind AMFS – 4,5.

 ÎNFIINŢAREA CULTURIITC “5. ÎNFIINŢAREA CULTURII”

            După sortare, plantarea arpagicului se face manual sau mecanic cu MPB – 6 sau MPB – 12. Lucrarea se execută în prima decadă a lunii martie, după una din următoarele scheme prezentate în figurile 1 şi 2.Figura  1. Schema de înfiinţare a culturii de ceapă din arpagic

în brazde înălţate de 1,4 m. 

Figura 2. Schema de înfiinţare a culturii de ceapă din arpagic

în brazde înălţate de 1,5 m.

            Adâncimea de plantare este de 4 – 5 cm, iar norma de arpagic este de 800 – 1300 kg/ha. Se va urmări realizarea unei desimi cuprinsă între 550000 – 600000 plante/ha.

 LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERETC “6. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE”

            Imediat după plantare se erbicidează cu Stomp 330 EC 4 l/ha.            Pentru combaterea buruienilor monocotiledonate, în timpul vegetaţiei se erbicidează cu Gallant 2 l/ha, Fusilade S 2 l/ha, Targa 2 l/ha sau Nabu 2 l/ha, aplicarea făcându-se când buruienile au 5 – 6 cm şi sunt turgescente. La apariţia buruienilor dicotiledonate se execută o erbicidare cu Goal 1,5 l/ha. Erbicidele se vor aplica în amestec cu 450 l apă, cu MPSP – 3 x 300.

            Pentru afânarea solului şi distrugerea unor buruieni necontrolate de erbicide se aplică un număr de 3 – 4 praşile mecanice cu CL – 2,8 sau CL – 4,5 şi 1 – 2 praşile manuale.

            Fertilizarea fazială se face cu: 225 kg/ha azotat de amoniu (N 75) şi 125 kg/ha sulfat de potasiu( K2O 50). Lucrarea se execută cu CL – 2,8 sau CL – 4,5 echipat cu dispozitiv de administrat îngrăşăminte chimice, la începutul îngroşării bulbului.

            Distribuţia superficială a sistemului radicular al cepei face ca pretenţiile acesteia faţă de apă să fie ridicate. În aceste condiţii chiar la un consum mic de apă al plantei sunt necesare plafoane ridicate ale umidităţii solului. Se vor aplica 5 – 9 udări prin aspersiune cu norma de udare de 300 – 350 m3/ha pentru menţinerea umidităţii la 70% i.u.a. pe adâncimea de 50 cm.

             De mare perspectivă în zona solurilor nisipoase este udarea prin picurare.

COMBATEREA BOLILOR ŞI DĂUNĂTORILORTC “7. COMBATEREA BOLILOR ŞI DĂUNĂTORILOR”

            Bolile cu frecvenţa cea mai mare la culturile de ceapă de pe solurile nisipoase sunt mana (Peronospora destructor) şi putregaiul cenuşiu al cepei (Botrytis allii). Pentru combaterea manei se fac tratamente cu produse sistemice cum ar fi Acrobat MZ 0,2%, Aliette 80 WP 0,3%, Ridomil Gold 0,25%, Curzate plus T 445 WP 0,25%, sau de contact: Dithane M 45 0,2%, Bravo 500 SC 0,2 %, Folpan 80 WGD 0,15 % şi altele. La semnalarea atacului putregaiului cenuşiu ceapa se tratează cu Bravo 500 SC 0,2%,  Sumilex 50 WP 0,1%, Folpan 80 WGD 0,15%.

             Dintre dăunători, musca cepei (Delia antigua) poate aduce pagube mari, larvele acestuia afectând cultura încă de la răsărirea plantelor. Pentru combaterea muştei cepei se fac tratamente cu Diazol 60 EC 0,15%, Zolone 35 EC 0,2%, Sinoratox 35 EC 0,15%. Primul tratament se face la apariţia în masă a adulţilor, fiind urmat de al II-lea tratament după 10 – 14 zile. Pentru combaterea tripsului comun (Thrips tabaci) se fac tratamente cu Diazol 60 EC 0,2%, Mospilan 20 SC 0,04%, Confidor 0,05%. Tratamentele se fac cu maşini de stropit (MPSP – 3 x 300 în agregat cu tractorul L – 445) sau manual cu vermorelul pe suprafeţe mici. Cantitatea de soluţie folosită este de 400 – 600 l/ha, soluţia conţinând obligatoriu şi un adeziv (Aracet 0,2%).

RECOLTAREATC “8. RECOLTAREA”

            Se face la sfârşitul lunii iulie, când frunzele de ceapă s-au uscat în proporţie de 70%. Recoltarea se face manual sau mecanic, prin utilizarea dislocatorului DRL – 4 sau mecanic cu MRC – 1,2 echipat cu dispozitivul de adunat.

            Producţie: 25 – 40 t/ha.

Colectivul de elaborare,

Dr. ing. Vasile Toma

Dr. ing. Gheorghe Marinică