Hortitom.ro

Totul pentru agricultura.

Pepeni Galbeni

Tehnologia cultivării pepenilor galbeni pe solurile nisipoase

CULTIVARE  (Soiuri ŞI hibrizi) FOLOSIte

            Pentru cultura pepenilor galbeni pe solurile nisipoase, din multitudinea de cultivare existente atât în Catalogul Oficial al soiurilor de plante din România, cât şi în Catalogul Uniunii Europene, sunt recomandate numai acele cultivare care au fost testate în condiţiile solurilor nisipoase din România şi au manifestat o valoare agronomică ridicată. În funcţie de aceasta dar şi de pretenţiile consumatorilor, se recomandă folosirea următoarelor cultivare: Ica, Turchestan, Comoara Ungariei, Galia F1, Fiata F1, Century F1.

            Ica este un soi extratimpuriu cu fructe mici (0,8 – 1,0 kg), sferice. Pulpa este colorată în alb – gălbui, foarte dulce.

            Turchestan este un soi timpuriu, cu fructe sferice uşor turtite, în greutate de circa 1 kg. Pulpa este galben – verzui, suculentă.

            Comoara Ungariei este un soi timpuriu cu fructe de mărime medie (1,0 – 1,5 kg), sferice, cu pulpa de coloare galben – verzui.

            Galia F1 este un hibrid timpuriu, cu fructe rotunde (1,0 – 1,2 kg), pulpa verzuie, foarte dulce şi aromată.

            Fiata F1 este un hibrid foarte timpuriu, cu fructe mari (1,3 – 1,5 kg), alungite cu pulpă de culoare orange.

            Century F1este un hibrid timpuriu cu fructe de 1,2  – 1,5 kg, cu pulpă suculentă, dulce şi aromată.

alegerea terenului

            Se recomandă solurile nisipoase plane sau uşor înclinate  (panta 1-3%) cu expoziţie sudică şi cu apa freatică la peste 1,5 m adâncime, cu un conţinut mai mare de 0,5% materie organică şi un grad cât mai redus de îmburuienare.

            Nu sunt indicate nisipurile spulberabile, mai puţin profunde, cu orizont B argilo – iluvial la suprafaţă.

Plante premergătoare

            Foarte bune premergătoare sunt leguminoasele perene în primul an după desţelenire, mazărea, fasolea, cartofii, ceapa. Cultura de pepeni galbeni poate reveni pe acelaşi teren sau după alte bostănoase numai după o perioadă de minimum 3 ani.

pregătirea terenului

            Lucrări executate toamna. Distrugerea resturilor vegetale şi afânarea solului se efectuează prin discuiri cu GD -  3,2 în agregat cu tractorul U – 650, urmată de nivelarea de întreţinere executată cu NM – 3,2 + U – 650.

            Pentru evitarea efectului negativ al vântului şi combaterea deflaţiei eoliene este necesară protejarea plantelor prin înfiinţarea de benzi de protecţie din secară.

            Semănatul secarei se face în decada a II-a sau a III-a a lunii septembrie. Lăţimea benzilor va fi egală cu lăţimea de lucru a semănătorii, iar distanţa între benzi va fi de 16,8 – 21 m (12 – 15 rânduri distanţate la 1,4 m pe terenurile nemodelate sau 12 – 15 brazde de 1,4 m pe terenurile modelate) în funcţie de gradul de solificare al nisipului.

            Lucrări executate primăvara.           Lucrările de pregătire a terenului şi înfiinţare a culturii de pepeni galbeni se execută în totalitate primăvara, pentru a evita spulberarea solului şi tasarea arăturii în timpul iernii.

            Fertilizarea de bază se face atât organic, folosind 30 t/ha gunoi de grajd bine fermentat, cât şi cu îngrăşăminte chimice la nivelul de fertilizare de N100 P2O5 100 K2O100. Agregatele folosite: MIG – 6 + U – 650 şi MA – 3,5 + U – 650.

            Arătura adâncă de 28 – 30 cm folosind tractorul U – 650 + P2V se va executa în ultima decadă a lunii martie sau prima decadă a lunii aprilie.

            Pentru combaterea buruienilor se recomandă folosirea produsului Balan 18 EC – 6 l/ha administrat în amestec cu 450 l/ha apă, cu 8 – 10 zile înainte de semănat şi încorporarea lui în cel mult 20 minute de la administrare, cu grapa cu discuri.

            Se mai pot folosi înainte de semănat fără încorporare (preemergent) erbicidele Dual 500 EC – 3 l/ha, Stomp 330 EC – 4 l/ha, Dacthal 70 WP – 6 kg/ha.

            Agregat folosit: EEP – 600 + L – 445.

            În cazul în care se urmăreşte accentuarea timpurietăţii, se recomandă modelarea  terenului în brazde înălţate cu lăţimea la coronament de 104 cm, lucrare executată cu MMS – 2,8 sau AMFS – 4,5 în agregat cu tractorul U – 650.

            Pentru combaterea viermilor sârmă (Agriotes spp.) se fac tratamente cu Sintogrill 5 G sau Sinoratox 5 G în doză de 25 kg/ha, administrat pe sol sau la cuib, cu o uşoară încorporare.

Înfiinţarea culturii

            Se poate face prin semănat direct în câmp şi prin plantare de răsad.

            Semănatul direct în câmp se face cu SPL – 6, SPLL – 3 sau AM – 9, începând cu 20 – 25 aprilie când în sol la adâncimea de 5 cm se realizează constant temperaturi  de 15oC. Semănatul în vederea obţinerii de răsaduri  de pepeni galbeni se face în perioada 25 – 28 martie având în vedere că la plantare  vârsta răsadului trebuie să fie de 25 – 30 zile. Semănatul se face direct în ghivece cu diametrul de 9 – 10 cm, pentru suprafaţa de 1 ha fiind necesare 11000 – 14000 ghivece folosindu-se câte 2 seminţe în ghiveci.

            Cantitatea de sămânţă necesară pentru 1 ha de cultură este de 1,5 – 2 kg/ha în funcţie de masa a 1000 seminţe (MMB) a fiecărui soi sau hibrid cultivat când se seamănă direct în câmp şi 0,6 – 1 kg/ha când se seamănă în ghivece.

            Tratarea seminţelor de pepeni galbeni cu fungicidul  Captadin 50 PU – 3 g/ kg sau Previcur 607 SL – 20 ml/kg sămânţă asigură protecţia plantelor împotriva atacului ciupercilor de sol (Pythium debaryanum, Fusarium oxysporum f. sp. niveum) care provoacă căderea plăntuţelor.

            Plantarea răsadurilor în câmp se face în perioada 25 – 30 aprilie, după ce a trecut pericolul ultimelor brume.

            Distanţa dintre rânduri este de 1,4 m, distanţa între plante rând este cuprinsă între 0,25 – 0,35 m când se asigură o sămânţă la cuib şi 0,5 – 0,7 m când se plantează 2 plante la cuib,  în funcţie de vigoarea cultivarului folosit.

            În cazul în care cultura de pepeni galbeni se înfiinţează pe solurile nisipoase fără benzi din secară semănate din toamnă, în primăvară se pot semănat benzi de protecţie din porumb, cu 2 rânduri distanţate la 11 m. Se recomandă ca hibrizii de porumb să fie din grupa semitimpurie sau timpurie.

lucrări de întreţinere

            Pentru afânarea solului şi distrugerea buruienilor care nu au fost distruse de erbicid se aplică un număr de 2 – 3 praşile manuale si 2 praşile mecanice executate cu CL – 2,8 sau CL – 4,5.

            Pentru combaterea buruienilor monocotiledonate se poate aplica pe tot parcursul perioadei de vegetaţie unul din produsele Fusilade S – 2 l/ha, Targa – 2l/ha, Gallant  EC – 2l/ha. Aplicarea erbicidului se face când buruienile sunt turgescente şi au 5 – 6 cm înălţime.

            În cazul culturii înfiinţate prin semănat direct în câmp, concomitent cu prima praşilă manuală se execută rărirea plantelor realizându-se desimea de 22000 – 28000 plante/ha.

            Fertilizarea fazială se face cu 150 kg/ha azotat de amoniu (N50) şi va fi precedată de aplicarea unei norme de irigare. Momentul optim de aplicare a îngrăşămintelor este odată cu începerea formării vrejilor.

            Rezultate bune se obţin şi prin fertilizarea foliară când pe agrofondul menţionat se aplică 2 – 3 tratamente cu unul din produsele: F231, F411, IF 6.2.3.2 în concentraţie de 1%.

            Irigarea culturii se face prin aspersiune, evitându-se zilele caniculare. Se administrează 6 – 8 udări cu norma de 400 m3/ha.

combaterea bolilor şi a dăunătorilor

            Pentru combaterea fuzariozei (Fusarium oxysporum f. sp. melonis) se recomandă aplicarea de tratamente cu unul din produsele: Benlate 50 WP, Topsin M, Bavistin 50 WP, Metoben 50 PU în concentraţie de 0,05 – 0,1%. Rezultatele cele mai bune se obţin prin efectuarea a 1 – 2 tratamente cu 0,5 – 1 l suspensie la o plantă folosind unul din produsele menţionate anterior.

            Pătarea unghiulară (Pseudomonas lachrymans) se combate prin tratamente cu Dithane M 45, Sancozeb, Vondozeb în concentraţie de 0,2%  sau Turdacupral 0,5%.

            La semnalarea atacului de făinare (Sphaerotheca fuliginea) se vor face tratamente cu Morestan 0,4%, Afugan 0,015%, sulf muiabil 0,05%, Systhane 12 E – 0,015%.

            Mana (Pseudoperonospora cubensis) se combate prin tratamente cu Previcur 607 SL – 0,15%, Dithane M 45 0,2%, Curzate Manox – 0,25%, Aliette 0,2%, Bravo 500 – 0,3%, Folpan 80 – 0,2%.

            Pentru combaterea afidelor se fac tratamente cu Actelic 50 EC – 0,1%, Hostaquik 50 EC 0,05%, Mospilan 20 SP – 0,0125%. Păianjenul roşu (Tetranycus urticae) se combate la semnalarea atacului cu Omite 57 EC – 0,1%, Neoron 500 EC – 0,1%, Karate 2,5 EC – 0,04%, Talstar 10 EC – 0,04% sau Nissorun  5 EC – 0,08%.

            Alternarea produselor în aplicarea tratamentelor sporeşte eficacitatea acestora în combaterea agenţilor patogeni şi a dăunătorilor. Tratamentele se pot executa manual sau mecanizat cu MPSP – 3 x 300 în agregat cu L – 445.

Recoltarea

            Recoltarea pepenilor galbeni se face eşalonat pe măsură ce fructele ajung  la maturitatea de consum. Aceasta se realizează începând cu 5 iulie pentru culturile înfiinţate prin răsad şi după 15 iulie pentru culturile înfiinţate prin semănat direct în câmp.

            Producţia obţinută este cuprinsă între 20 – 25 t/ha.

Colectivul de elaborare,

Dr. ing. Ciuciuc Elena

Dr. ing. Nanu Ştefan

Dr. ing. Toma Vasile