Hortitom.ro

Totul pentru agricultura.

Vinete

TEHNOLOGIA CULTIVĂRII VINETELOR pe solurile nisipoase

 CULTIVAre (SOIURI ŞI HIBRIZI) FOLOSITETC “1. SOIURI CULTIVATE”

            În condiţiile solurilor nisipoase cele mai bune rezultate de producţie, susţinute prin profitul înregistrat, s-au obţinut prin cultivarea hibridului Andra şi a soiurilor Lucia, Drăgaica, Amurg.

            Hibridul Andra se caracterizează prin fructe de 18,5 cm/ 5,5 cm, cu o greutatea medie de 303 – 342 g şi aspect comercial deosebit, care asigură obţinerea unor producţii medii de 36 – 40 t/ha.

            Soiul Drăgaica – prezintă fructe de 17,8 cm/ 7 cm, cu o greutate medie de 308 – 350 g, piriform alungite, negre, cu o producţie medie de 33,5 – 45,6 t/ha.

            Soiul Lucia – se caracterizează prin fructe de 17,6 cm/ 6,5 cm, cu o greutate medie de 286 – 335 g, piriforme, negre, lucioase şi asigură în funcţie de condiţiile  anuale 38,3 – 42,1 t/ha.

            Soiul Amurg – are fructe piriforme, de culoare neagră, 18,2 cm/ 6,4 cm, o greutate medie de 291 – 343 g şi asigură producţii medii de 34 – 42,3 t/ha.

ALEGEREA TERENULUITC “2. ALEGEREA TERENULUI”

            Se vor alege solurile nisipoase cele mai fertile, cu conţinut în humus de peste 1%, evitând nisipurile mai puţin profunde cu orizont B argilo – iluvial la suprafaţă.

PLANTE PREMERGĂTOARETC “3. PLANTE PREMERGĂTOARE”

            Dintre plantele premergătoare foarte bune sunt lucerna, în primul an după desţelenire, mazărea, fasolea, bune sunt rădăcinoasele, bulboasele, pepenii, iar contraindicate sunt solano – fructoasele şi cartofii.

PREGĂTIREA TERENULUITC “4. PREGĂTIREA TERENULUI”

Lucrări executate toamna

 • discuit în vederea distrugerii resturilor vegetale şi afânării terenului, pentru efectuarea în bune condiţii a lucrării de nivelat;
 • nivelarea de exploatare se va executa cu NM 3,2 în scopul asigurării unei pante continui;
 • în vederea protejării plantelor de vinete contra efectului negativ al vântului şi combaterii deflaţiei eoliene, se vor înfiinţa benzi de protecţie din secară. Lăţimea benzilor va fi egală cu lăţimea de lucru a semănătorii, iar distanţa dintre benzi va fi de 11,2 – 12 m pe nisipurile spulberabile (8 brazde legumicole de 1,4 sau 1,5 m) sau 16,8-18 m pe nisipurile solificate (12 brazde legumicole).
 • fertilizarea de bază a terenului se va face folosind 30 t/ha gunoi de grajd, administrat cu U – 650 + MIG – 5;
 • aratul se face la adâncimea de 28 – 30 cm, cu PP3 – 30 sau P2V;
 • la pregătirea terenului pentru plantat se execută o fertilizare cu 300 kg/ha azotat de amoniu (N-100), 375 kg/ha superfosfat (P2O5 – 150) şi 375 kg/ha sulfat de potasiu (K2O – 150); lucrare executată cu MA – 3,2;
 • încorporarea îngrăşămintelor chimice se va face printr-o lucrare cu GD- 3,2;
 • pentru combaterea buruienilor se va face erbicidarea cu Balan 18EC 6/ha sau Treflan 3 l/ha. Erbicidul se aplică cu 5 – 6 zile înainte de plantare şi se încorporează în sol la adâncimea de 10 – 12 cm în cel mult 20 minute de la administrare. Lucrarea se execută cu EEP – 600, administrându-se 450 l/ha, iar încorporarea se face cu GD – 3,2. În cazul erbicidării cu Stomp 330 EC – 4 l/ha nu este necesară încorporarea.
 • pentru o mai rapidă încălzire a terenului şi evitarea derapării agregatelor agricole, se recomandă modelarea terenului în brazde cu lăţimea de 140 – 150 cm, folosind MMS – 2,8, sau AMFS – 4,5.

Lucrări executate primăvara

ÎNFIINŢAREA CULTURIITC “5. ÎNFIINŢAREA CULTURII”

            Vinetele se plantează când în sol, pe adâncimea de 10 cm, se stabilizează temperatura de 12°C şi pericolul brumelor târzii de primăvară a trecut, moment care corespunde perioadei următoare datei de 25 aprilie.

            Pentru obţinerea unor producţii mai timpurii este necesar să se folosească răsad repicat în cuburi nutritive.

            Plantarea se face manual sau mecanic cu MPR – 6, după una din următoarele scheme, prezentate în figurile 1 şi 2.Figura 1. Schema de înfiinţare a culturii de vinete pe solurile nisipoase  modelate în brazde de 1,4 m  Figura 2. Schema de înfiinţare a culturii de vinete pe solurile nisipoase  modelate în brazde de 1,5 m

            Se plantează 2 rânduri pe brazdă distanţate la 60 cm sau 80 cm, cu distanţa între plante pe rând de 28 – 30 cm, realizându-se desimi cuprinse între 47000 – 50000 plante/ha.

            Pentru a favoriza prinderea răsadului se execută o irigare prin aspersiune cu 150 – 200 m3/ha.

LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE

 • completarea golurilor la 4 – 6 zile după plantare, se face cu răsad de aceeaşi vârstă şi soi;
 • pentru combaterea buruienilor monocotiledonate se va erbicida cu Fusilade sau Gallant în doză de 2 l/ha în timpul vegetaţiei când, buruienile au 5 – 6 cm înălţime şi sunt turgescente;
 • combaterea buruienilor necontrolate de erbicid şi afânarea solului se vor face manual prin 3 – 4 praşile efectuate pe rândul de plante şi mecanic de 4 – 5 ori cu CL- 2,8 sau CL- 4,5;
 • în timpul vegetaţiei azotatul de amoniu se va aplica în două faze; prima fertilizare fazială se va executa cu 150 kg/ha azotat de amoniu (N – 50) la legarea primelor fructe, iar a doua cu aceeaşi doză când plantele sunt în faza fructificării maxime.

            Lucrarea se execută cu CL- 2,8 sau CL- 4,5 echipate cu dispozitive de administrare a îngrăşămintelor chimice;

 • irigarea culturilor se face prin aspersiune cu norma de udare de                                    350 – 400 m³/ha, în aşa fel încât să se menţină plafonul minim de umiditate de 70% din i.u.a. pe adâncimea de 50 cm. Se vor aplica 12 – 14 udări. Pe suprafeţe mici, atunci când nisipul conţine peste 6% argilă, irigarea se poate face şi prin brazde, cu condiţia ca lungimea brazdelor să nu depăşească 50 m. În acest caz norma de udare este de 500 m³/ha. Se aplică 10 – 12 udări revenind o normă de irigat de 3500 -  4200 m3/ha;
 • copilitul se execută când suprafaţa cultivată cu vinete este mică, în vederea creşterii timpurietăţii şi calităţii producţiei. Cultivate pe suprafeţe mai mari, vinetele de obicei nu se copilesc.

COMBATEREA BOLILOR ŞI a DĂUNĂTORILOR

            În condiţiile solurilor nisipoase culturile de vinete sunt frecvent atacate de: agenţii patogeni, Fusarium oxysporum f. sp melogena (ofilirea sau fusariosa vinetelor), Verticillium dahliae (verticilioza vinetelor), Phytophtora parasitica (putrezirea fructelor), Botrytis cinerea (putregaiul cenuşiu al fructelor); şi dăunătorii, Leptinotarsa decemlineata (gândacul din colorado) Tetranychus urticae (păianjenul roşu comun).

            Tratamentele se execută la avertizare.

            Pentru combaterea simultană a bolilor din culturile de vinete de pe solurile nisipoase se vor alterna următoarele amestecuri de fungicide: Dithane M45  ( 0,2%); Merpan 50 WP  (0,2%) sau Ridomil MZ  (0,25%) +  Topsin 70 PU , Benlate WP -sau Bavistin 50 WP 1 kg/ha (0,1%) .

            Tratamentele contra dăunătorilor se fac la apariţia acestora. Gândacul din Colorado se combate cu unul din insecticidele: Mospilan 20 SP sau Actara 25 WG – 0,06 kg/ha (0,025%); Calypso 480 SC – 0,08 l/ha (0,033%), în 240 l soluţie/ha.

            Combaterea păianjenului roşu Tetranychus urticae se face prin tratamente preventive (primul la sfârşitul lunii iunie) cu Nissorun 5 EC – 0,8 l/ha (0,08%), la următoarele tratamente putând fi folosite produsele Danirun 11 EC – 0,6 l/ha (0,06%) sau Neoron 500EC – 0,8 l/ha (0,08%).

            În perioada de maturare a fructelor se va respecta timpul de pauză recomandat (7 – 14 zile) până la următoarea recoltă.

            Tratamentele fitosanitare se execută cu MPSP 3 x 300 sau cu vermorelul în cazul suprafeţelor mici, în grădinile producătorilor agricoli.

RECOLTAREA TC “8. RECOLTAREA “

            Se recoltează eşalonat pe măsură ce fructele ajung la maturitatea de consum, începând cu data de 5 – 10 iulie până la căderea brumelor, realizând o producţie de 33 – 46 t/ha, în funcţie de cultivarul folosit.

Colectivul de elaborare,

Dr. ing. Aurelia Ifrim

Dr. ing. Vasile Toma

Dr. ing. Gheorghe Marinică